Biobanka v médiách
PODCASTYBIOBANKA V MÉDIÁCHBIOBAnka v médiách
Biobanka v médiách
Biobanka v médiách
5. IT riešenia (bezpečnosť)

Jednou z funkcií biobanky je bezpečné ukladanie a spravovanie citlivých údajov. To si vyžaduje komplexné, zabezpečené a spoľahlivé hardvérové a softvérové riešenie. Hardvér by mal spĺňať požiadavku na vysokú mieru škálovateľnosti a integrácie. Predpokladáme vytvorenie vhodnej IT platformy, konštrukčných a aplikačných postupov pre tvorbu databáz, a kompatibilitu so štandardami laboratórnych informačných systémov. Softvérové riešenie je vybudované na systéme manažmentu laboratórnych informácií, pre biobanky Biobank Information Management System (BIMS). BIMS je systém na integráciu biologických údajov s demografickými údajmi a údajmi o životnom štýle, u ktorých sa formáty údajov a metódy zberu údajov značne líšia. Dokáže spravovať a spracovávať údaje, ktoré sa neustále aktualizujú, poskytuje user-friendly používateľské rozhranie, a riadi prístup k údajom podľa definovaných noriem kybernetickej bezpečnosti.