Biobanka pre nádorové
a zriedkavé ochorenia
je špecializované
vedecko-výskumné
pracovisko Jesseniovej
lekárskej fakulty
Univerzity Komenského v Martine.

Biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia je špecializované vedecko-výskumné pracovisko Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine.

Misia

Biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia podporuje excelentný biomedicínsky výskum a vývoj precíznej medicíny prostredníctvom štandardizovaného zberu a uchovávania biologických vzoriek podľa medzinárodných noriem a štandardov na účely výskumu a vývoja.

Vízia

Excelentná infraštruktúra - komplex biobanky spolu s vybudovaným Martinským centrom pre biomedicínu JLF UK a Univerzitnou nemocnicou Martin predstavuje potenciál pre najmodernejší výskum a klinické testovanie.
Personalizovaná medicína – aby prínos všetkých aktivít bol predovšetkým pre pacienta v zmysle efektívnej, modernej a cielenej terapie.
Dlhodobý a systémový zber vzoriek - uchovávanie a poskytovanie biologického materiálu na vedecký výskum s rešpektom ku všetkým právam darcov prispieva k zlepšeniu kvality života budúcej generácie.

Význam biobankovania

Biobankovanie je základný predpoklad excelentného biomedicínskeho výskumu, implementácie personalizovanej medicíny, klinického testovania a vývoja nových diagnostických a terapeutických možností. Biobanka predstavuje nevyhnutnú infraštruktúru výskumných a inovačných aktivít založených na analýzach biologických vzoriek, v tomto prípade humánneho pôvodu. Biobankovanie prepája všetkých zúčastnených aktérov, ako sú samotné biobanky, výskumné pracoviská, priemysel, farmaceutické firmy a inštitúcie poskytujúce zdravotnú starostlivosť. Pričom vždy je v centre záujmu pacient a lepšia kvalita života súčasnej, ako aj budúcej generácie.

Naše služby

Uchovávanie vzoriek

 • uchovanie vzoriek krvi a jej derivátov, FFPE bločkov, histologických sklíčok
 • depozitáre s teplotou -190 °C, -80 °C, 21 °C

Poskytovanie vzoriek

 • Plne anonymizované
 • Krv, plazma, natívne tkanivo, FFPE
 • Prislúchajúce klinické dáta
 • Onkologické a raritné ochorenia

Príprava vzoriek

 • Izolácia nukleových kyselín
 • Kvantifikácia a stanovenie kvality

Výskumné analýzy

 • Genomika
 • Metabolomika
 • Proteomika
 • Primokultúry
 • Bunkové línie

V spolupráci s Martinským centrom pre biomedicínu – JLF UK v Martine, https://www.biomedmartin.sk/

Depozitáre
 • KRYO  DEPOZITÁR
 • DEPOZITÁR PRE FFPE BLOČKY A HISTOLOGICKÉ SKLÍČKA
 • DEPOZITÁR QUADBANK
Biobanka

pre nádorové a zriedkavé ochorenia

súčasť organizačnej štruktúry Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine spolufinancovaný projektom BIOFORD 313011AFG5
Prebiehajúci projekt
Hlavný cieľ projektu:
Rozšírenie a dobudovanie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti biobankovania a jej integráciu do medzinárodnej siete výskumných infraštruktúr.
výstupy:
ZISTIŤ VIAC
 • výstavba výskumnej a inovačnej infraštruktúry
 • excelentný biobankový výskum
 • depozitár biologických vzoriek
 • precízna medicína
 • biotechnologické inovácie
SPÄŤ HORE