Kvalita služieb poskytovaných biobankou

Na zabezpečenie kontinuálnej kvality podľa medzinárodných noriem má biobanka vypracované špecifické postupy a dokumenty:

  • SOP – štandardné operatívne protokoly na odber, transport, spracovanie, uchovávanie, uvoľnenie alebo zlikvidovanie vzoriek a to samostatne pre každý typ vzorky (napríklad krv, moč, plazma, čerstvé tkanivo a iné)