Biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia je špecializované vedecko-výskumné pracovisko Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine.

Misia

Biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia podporuje excelentný biomedicínsky výskum a vývoj precíznej medicíny prostredníctvom štandardizovaného zberu a uchovávania biologických vzoriek podľa medzinárodných noriem a štandardov na účely výskumu a vývoja.

Vízia

Excelentná infraštruktúra - komplex biobanky spolu s vybudovaným Martinským centrom pre biomedicínu JLF UK a Univerzitnou nemocnicou Martin predstavuje potenciál pre najmodernejší výskum a klinické testovanie.
Personalizovaná medicína – aby prínos všetkých aktivít bol predovšetkým pre pacienta v zmysle efektívnej, modernej a cielenej terapie.
Dlhodobý a systémový zber vzoriek - uchovávanie a poskytovanie biologického materiálu na vedecký výskum s rešpektom ku všetkým právam darcov prispieva k zlepšeniu kvality života budúcej generácie.

Biobanka

pre nádorové a zriedkavé ochorenia

súčasť organizačnej štruktúry Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine spolufinancovaný projektom BIOFORD 313011AFG5
Prebiehajúci projekt
Hlavný cieľ projektu:
Rozšírenie a dobudovanie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti biobankovania a jej integráciu do medzinárodnej siete výskumných infraštruktúr.
výstupy:
ZISTIŤ VIAC
  • výstavba výskumnej a inovačnej infraštruktúry
  • excelentný biobankový výskum
  • depozitár biologických vzoriek
  • precízna medicína
  • biotechnologické inovácie
SPÄŤ HORE