Kontakty
Riaditeľka
doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.
Administratíva
Vedúca laboratória
Manažérka kvality
Správca budovy