Sponzori

Náklady na ročnú prevádzku Biobanky za udržania najvyššej kvality a potrebných medzinárodných noriem sú finančne veľmi vysoké. Pomáhame aj vďaka donorom, sponzorom a individuálnym darcom, preto uvítame aj vašu pomoc.