Prečo darovať biologický materál?

Systematickým a kontinuálnym zberom biologického materiálu získava biobanka vysokokvalitné a početné súbory vzoriek, ktoré sa môžu veľmi flexibilne využiť na biomedicínsky výskum. Vedci a lekári tak nemusia roky zbierať vzorky na získanie súboru vhodnej veľkosti. Rovnako aj v prípade nových technológii, či liečiv sa môžu vedecké štúdie ihneď realizovať, čím dochádza k akcelerácii výskumných procesov a získaných poznatkov a dát.

Takto získané informácie prispievajú k podrobnejšiemu poznaniu príčin a patofyziológie ochorení, ako aj k vývinu a validácií nových diagnostických metód a modernej terapie. Výsledky výskumu sa využívajú aj v personalizovanej medicíne, pri ktorej je terapia individuálne prispôsobená každému pacientovi. Keďže pacienti môžu reagovať na štandardnú onkologickú liečbu odlišným spôsobom, je dôležité nájsť najefektívnejšiu terapiu pre každého jednotlivca. To si vyžaduje podrobný a precízny výskum, pri ktorom sa údaje mnohokrát získavajú z medicínskych a biologických databáz.