Kto môže byť darcom?

Darcom biologického materiálu môže byť každý občan Slovenskej republiky. Darca dobrovoľne súhlasí s odovzdaním vlastnej vzorky a jej následným uskladnením v priestoroch biobanky v Martine a ďalším využitím pre vedecko-výskumné účely. Takouto vzorkou môžu byť rôzne telesné tekutiny alebo tkanivá a z nich následne získané nukleové kyseliny.