Odborné informácie
ODBORNÉ PUBLIKÁCIEROZHOVORY A PODCASTYBIOBAnka v médiách
Odborné publikácie
Odborné videá
  • TV Markíza: V Martine stavajú Národnú biobanku, skladovať bude vzorky pacientov z celého Slovenska

  • TA3: Popredným vedcom sa plní sen. V Martine začali s výstavbou národnej biobanky

  • TVT: V Martine sa bude uchovávať biologický materiál potrebný pre výskum a pokrok v medicíne

  • TV Romana: Biobanka ako zdroj dát

  • TASR: Biobanku pre nádorové a zriedkavé ochorenia dokončia v júni 2023

  • MY Turiec: Výstavba Biobanky pre nádorové a zriedkavé ochorenia

  • Turiec Online: V Martine stavajú prvú národnú biobanku, uľahčí výskum aj liečbu

  • Rádio Slovensko: Národná Biobanka

  • RTVS:

5. IT riešenia (bezpečnosť)

Jednou z funkcií biobanky je bezpečné ukladanie a spravovanie citlivých údajov. To si vyžaduje komplexné, zabezpečené a spoľahlivé hardvérové a softvérové riešenie. Hardvér by mal spĺňať požiadavku na vysokú mieru škálovateľnosti a integrácie. Predpokladáme vytvorenie vhodnej IT platformy, konštrukčných a aplikačných postupov pre tvorbu databáz, a kompatibilitu so štandardami laboratórnych informačných systémov. Softvérové riešenie je vybudované na systéme manažmentu laboratórnych informácií, pre biobanky Biobank Information Management System (BIMS). BIMS je systém na integráciu biologických údajov s demografickými údajmi a údajmi o životnom štýle, u ktorých sa formáty údajov a metódy zberu údajov značne líšia. Dokáže spravovať a spracovávať údaje, ktoré sa neustále aktualizujú, poskytuje user-friendly používateľské rozhranie, a riadi prístup k údajom podľa definovaných noriem kybernetickej bezpečnosti.