Odborné informácie
ODBORNÉ PUBLIKÁCIEODBORNÉ VIDEÁpodcasty
Odborné publikácie
 • Glasa J, Kollár D, Čvapek P, Glasová H, Antošová M, Pella D, Kvietiková I. Establishing  a National Biobank. Biobanking Infrastructure Initiative in Slovakia - Legal and Ethical Issues. Health Policy and Technology (Elsevier). 2020. 9 (1): s.53-55.
 • Glasa J, Kvietiková I, Kollár D, Čvapek P, Glasová H, Antošová M, Pella D. Systemic Biobanking Infrastructure Initiative in Slovakia - Public Policy, Legal, Ethical Issues.(Abstract E-1305), Eur. J. Clin. Pharmacol. 2019. 75 (1): s 67;
 • Glasa J. K návrhu nového zákona o biobankách ako súčasti iniciatívy na vybudovanie systému biobánk v Slovenskej republike (2018-2019), I. časť – všeobecné predpoklady. Medicínska etika a bioetika, Časopis pre medicínsku etiku a bioetiku.2019. 27 (1-2): s. 5 – 12.
 • Glasa J. K návrhu nového zákona o biobankách ako súčasti iniciatívy na vybudovanie systému biobánk v Slovenskej republike (2018-2019), II. časť – ustanovenia o biobankách. Medicínska etika a bioetika, Časopis pre medicínsku etiku a bioetiku.2019. 27 (3-4): s. 6-14.
 • Světlovská D., Drgoňa Ľ., Mego M., Čvapek P., Kollár D., Kováčová K., Imrich R., Čečetková B., Valkovič P., Rosocha J., Špánik S., Kvietiková I. Organizačná podpora klinického skúšania a biomedicínskeho výskumu v SR, Zdravotnícke noviny. 2019. 32: s 7.
 • Glasa J, Kvietiková I, Kollár D, Čvapek P, Glasová H, Antošová M, Pella D. Systémové riešenie problematiky biobánk na Slovensku: etické a legislatívne predpoklady. al Issues. (Abstrakt), 8. čs. Konference klinické farmakologie (etc.), 19. - 21.9.2019, Odborný program a sborník abstrakt. s. 17 - 18.
 • Plank L., Kajo K., Macháleková K., Sedlák J., Bohovič R. Biobanking – integrálna súčasť moderného biomedicínskeho výskumu. Onkológia. 2016. 6:
Odborné videá
 • TV Markíza: V Martine stavajú Národnú biobanku, skladovať bude vzorky pacientov z celého Slovenska

 • TA3: Popredným vedcom sa plní sen. V Martine začali s výstavbou národnej biobanky

 • TVT: V Martine sa bude uchovávať biologický materiál potrebný pre výskum a pokrok v medicíne

 • TV Romana: Biobanka ako zdroj dát

 • TASR: Biobanku pre nádorové a zriedkavé ochorenia dokončia v júni 2023

 • MY Turiec: Výstavba Biobanky pre nádorové a zriedkavé ochorenia

 • Turiec Online: V Martine stavajú prvú národnú biobanku, uľahčí výskum aj liečbu

 • Rádio Slovensko: Národná Biobanka

 • RTVS:

5. IT riešenia (bezpečnosť)

Jednou z funkcií biobanky je bezpečné ukladanie a spravovanie citlivých údajov. To si vyžaduje komplexné, zabezpečené a spoľahlivé hardvérové a softvérové riešenie. Hardvér by mal spĺňať požiadavku na vysokú mieru škálovateľnosti a integrácie. Predpokladáme vytvorenie vhodnej IT platformy, konštrukčných a aplikačných postupov pre tvorbu databáz, a kompatibilitu so štandardami laboratórnych informačných systémov. Softvérové riešenie je vybudované na systéme manažmentu laboratórnych informácií, pre biobanky Biobank Information Management System (BIMS). BIMS je systém na integráciu biologických údajov s demografickými údajmi a údajmi o životnom štýle, u ktorých sa formáty údajov a metódy zberu údajov značne líšia. Dokáže spravovať a spracovávať údaje, ktoré sa neustále aktualizujú, poskytuje user-friendly používateľské rozhranie, a riadi prístup k údajom podľa definovaných noriem kybernetickej bezpečnosti.

podcasty