O nás

Biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia je špecializovaným vedecko-výskumným pracoviskom Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine a predstavuje nevyhnutnú infraštruktúru pre kvalitný biomedicínsky výskum. Biobanka sa zameriava predovšetkým na odber a archiváciu biologických vzoriek a digitalizáciu prislúchajúcich údajov. Využíva pri tom automatizované moderné technológie a riadi sa medzinárodnými odporúčaniami a nariadeniami kvality a ochrany údajov.

Vzorky

Biobanka sa zameriava predovšetkým na odber a archiváciu biologických vzoriek
a digitalizáciu prislúchajúcich údajov. Využíva pri tom automatizované moderné technológie
a riadi sa medzinárodnými odporúčaniami a nariadeniami kvality a ochrany údajov.

Technológie

Biobanka je vybavená najmodernejšou technológiou pre spracovanie a uchovanie vzoriek, pri teplote -80°C a -196°C ako aj rozsiahlym depozitárom na archiváciu histologických sklíčok
a FFPE bločkov.

Mapa

  • Biobanka 1
  • Biobanka 2
  • Biobanka 3
  • Biobanka 4